Uitvaartnazorg

Na de uitvaart van een dierbare moeten er nog vele zaken geregeld worden en dienen er verscheidene personen en instanties ingelicht te worden. Wij adviseren u graag over de formaliteiten die hiervoor nodig zijn en verwijzen u door naar de verschillende diensten.

Voor heel specifieke vragen kan u terecht bij uw notaris. De volgende personen en diensten dienen ingelicht te worden over het overlijden:

 • werkgever – instantie voor vervangingsinkomen
 • financiële instelling(en)
 • verzekeringsmaatschappijen
 • ziekenfonds
 • vakbond
 • kinderbijslagfonds
 • personenbelasting
 • verkeersbelasting
 • nutsvoorzieningen
 • thuiszorgdiensten
 • abonnementen
 • verenigingen